Llengües

Oferta Educativa

CMD2 TÈCNIC SUPERIOR DE MÀRQUETING I PUBLICITAT (Promoció turística) LOE

Màrqueting  és  oferir  solucions  satisfactòries  i comunicar-les amb seducció.

Família Professional: Comerç i màrqueting
Durada: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics
Horari: 1 grup a la tarda (de 15h a 21h)
Preu en concepte de matrícula i material: 360 euros de matrícula + 84,95 euros de material

Segur que t’interessa!

 • Ets una persona comunicativa, creativa i amb esperit d'innovació?
 • Tens interès pel disseny, la imatge i la comunicació social i empresarial?
 • Destaques pel teu enginy i capacitat crítica i d'anàlisi?
 • Vols aprendre a conèixer i satisfer millor les necessitats del client/consumidor?
 • Vols tenir la capacitat de definir les estratègies i accions de màrqueting més adequades?
 • Vols saber com aprofitar al màxim les noves tecnologies per a la comunicació i la venda?
 • T'agraden els esdeveniments públics i tens interès per la seva organització i gestió?

Si t’has sentit identificat en alguna d’aquestes preguntes, aquest és el teu cicle! Amb nosaltres aprendràs de manera creativa i innovadora a entendre el món del màrqueting i a desenvolupar les estratègies més adequades segons el tipus de producte i perfil de client. A més, entraràs en contacte amb les noves tecnologies, cada cop més imprescindibles si volem tenir èxit amb el nostre projecte!

Aquests estudis capaciten per definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i per promocionar i publicitar els productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els material publipromocionals necessaris. Aquesta capacitat es complementa amb l’especialització en promoció turística.

Aquest cicle et permetrà:

 • Aprendre la planificació, organització i gestió d'accions de màrqueting, investigació de mercats, publicitat i relacions públiques.
 • Desenvolupar habilitats i tècniques de comunicació off i on-line.
 • Aprofundir en el coneixement i l'ús de la llengua anglesa com a eina imprescindible de comunicació comercial i empresarial.
 • Realitzar pràctiques professionals a empreses de Catalunya (enllaç empreses) i possibilitat de fer estades a la UE en el marc del programa ERASMUS+

Sortides professionals:

Tècnic en departaments de màrqueting, comercials, de comunicació, relacions públiques i d'atenció al client. Assistent en agències de publicitat.

Per què a eCAT-bcn "Lluïsa Cura"?

 • Perquè creiem en la Formació Professional
 • Som una escola amb anys d'experiència en la impartició de cicles de la família de Comerç i Màrqueting.
 • Amb un curs addicional pots tenir el títol de tècnic en Gestió de vendes i espais comercials
 • Podràs optar per la Formació Dual
 • Col·laborem amb un ventall ampli d’empreses, on els estudiants fan pràctiques.
 • Conferències i tallers amb empresaris del sector.
 • Rebem i enviem estudiants a altres països
 • Borsa de treball
 • Convenis amb diversos centres internacionals on podràs desenvolupar les teves pràctiques.

Per accedir al cicle has de:

 • Tenir 19 anys i haver superat la prova d'accés a CFGS.
 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d'accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.
 • Més informació a la web de la Generalitat.

Continguts Del Cicle

La distribució horaria entre els cursos és preliminar

MÒDUL PROFESSIONAL

HORES 1R CURS

HORES 2N CURS

01 Atenció al client , consumidor i usuari

99

 

02 Disseny i elaboració de material de comunicació

99

 

03 Gestió econòmica i financera de l’empresa

 

99

04 Investigació comercial

 

88

05 Treball de camp en la investigació comercial

 

66

06 Llançament de productes i serveis

132

 

07 Màrqueting digita

99

 

08 Mitjans i suports de comunicació

 

44

09 Polítiques de màrqueting

 

99

10 Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

132

 

11 Anglès

 

132

12 Formació i orientació laboral

99

 

13 Projecte de màrqueting i publicitat

99

 

14 Formació en centres de treball

 

350

15 Procediments de recepció de visitants

66

 

16 Estructura del mercat turístic

 

99

17 Recursos turístics

99

 

18 Francès tècnic per a la promoció turística

 

99

Back to Top