Llengües

 • Català
 • English
 • Deutsch
 • Castellano

Internacional

FAQ: Informació per al participant

Abans de ser seleccionat:

Vull fer una estada Erasmus. Amb qui haig de parlar?
La coordinació de mobilitat organitza xerrades informatives al llarg del curs per informar del programa. Si no es cobreixen les places, es tornen a fer les xerrades o se n’informa els tutors. Pregunta al teu tutor o tutora. Si no ho tens clar, posa’t en contacte amb la coordinació de mobilitat.

Quins són els criteris de selecció?
Per obtenir el barem de qualificació es tenen en compte tant les habilitats socials i la maduresa del l’aspirant com les seves qualificacions acadèmiques i nivell de llengües estrangeres. En cas que les empreses on l’alumne vagi a fer la seva estada demanin algun requisit addicional, aquest també es tindrà en compte. Cal recordar que hi ha uns requisits mínims que s’han de complir per poder optar a la beca: el nivell de llengua estrangera de l’aspirant i la seva actitud al centre.

Com sé si he estat seleccionat?
Després de les entrevistes i de les reunions amb els vostres tutors, es publica un barem de qualificació dels aspirants. Els aspirants que no són seleccionats en primera instància i que compleixen els requisits, passen a formar part d’una llista d’espera. Si hi ha alguna baixa, ens posarem amb contacte amb tu.

Com es decideix on faig l’estada?
L’escola té relacions amb diverses institucions estrangeres. Intentem adaptar la nostra oferta als desitjos dels aspirants encara que això no és sempre possible. Els aspirants poden també cercar empreses pel seu compte.

Quina és la dotació econòmica?
La dotació depèn del país. L’alumne de Grau Superior rep entre 600 i 700 euros en total més una assegurança d’accidents i responsabilitat civil per un valor d’uns 80 euros. La beca dels alumnes de grau mitjà té una dotació diferent que s’adequa a cada cas. En molts casos la beca de grau mitjà inclou un curs de formació de llengües.

Quan rebo els diners?
Els alumnes reben l’assegurança abans de marxar juntament amb l’import del 70% al 80% de la beca. En tornar de l’estada, si l’alumne ha complert amb els requisits, rep la resta dels diners.

Quins són els requisits per rebre la part restant de la dotació econòmica?
De manera general per a beques de pràctiques:

 • Haver estat durant 60 dies a l’empresa d’acollida.
 • Haver realitzat les tasques acordades amb avaluació positiva: certificat de l’empresa.
 • Haver respost el qüestionari que la Comunitat Europea envia a l’estudiant quan finalitza les pràctiques.
 • Haver realitzat les proves de nivell d’idioma de la plataforma Online Linguistic Suport.
 • En cas que l’estudiant hagi de fer informe de la seva estada, presentar-lo.
 • Altres obligacions que es puguin establir com signar els diplomes o altres.
 • En cas que les pràctiques siguin part del seu programa FCT, aportar la documentació del Sbid corresponent. 

Els requisits per a les beques d’estudis són el mateixos amb aquestes diferències:

 • Haver estat durant 90 dies en la institució d’acollida
 • Haver assistit a classe i haver obtingut una avaluació favorable de la institució d’acollida.

He estat seleccionat i ja tinc empresa/escola assignada

Com s’ha assignat l’empresa?
La comissió de mobilitat dona el servei de recerca i assignació d’empresa als candidats en funció dels seus perfils, nivell de coneixement de llengües estrangeres i requisits de l’empresa. Pel que fa a les preferències dels candidats, no sempre és possible trobar empreses adequades al perfil en el destí desitjat. Per altra banda, els candidats que ho desitgin poden fer les gestions oportunes a l’inici de la mobilitat per trobar pel seu compte una empresa, la qual ha de complir amb els requisits d’empresa acollidora. En aquest cas, un cop el candidat confirma les dades i els terminis de realització de l’estada, l’escola realitza la gestió documental corresponent.

El criteri de l’adequació al perfil preval sobre el criteri d’ubicació de l’empresa acollidora. Si la comissió de mobilitat proposa una empresa adequada el perfil del participant i aquest hi renuncia, l’escola dona l’opció al candidat que, en un termini de 2 mesos previs a l’inici de la mobilitat, presenti una empresa alternativa a la proposada. 

En cas que l’alumne renunciï a l’empresa proposada i no aporti una alternativa en el termini establert perd el dret a rebre la beca Erasmus.

Quan em puc comprar el bitllet?
Et pots comprar el bitllet un cop les dates de la teva estada en empresa estiguin acordades. Si les dates són flexibles, has de pensar que has de complir obligatòriament amb el requisit d’estar 60 dies a l’empresa d’acollida. Quan et demanen les dates de l’estada, has d’indicar el primer i l’últim dia que estàs a l’empresa. Un participant pot viatjar dies abans de l’inici de l’estada i quedar-se dies després. Aquests dies es consideren vacances i no estan coberts per l’assegurança escolar.

Com puc trobar l’allotjament?
Cada estudiant és responsable de buscar el seu propi allotjament. Molts cops, el nostre centre associat en el país d’acollida, suggereix allotjaments concrets o informació sobre webs on és fàcil trobar allotjament. De vegades, altres alumnes que han estat a l’empresa o país, et poden ajudar. La majoria dels estudiants troben habitacions en pisos compartits per tal d’abaratir l’estada. Si no has compartit pis mai, aquesta experiència podria resultar una mica dura al principi. Has de pensar, però, que compartir pis et permetrà conèixer gent molt diversa, fer amistats, i viure l’experiència Erasmus.

Cal que compri assegurança?
Hi ha tres tipus d’assegurança obligatòries .

 • Assegurança mèdica: Aquesta està coberta per la targeta sanitària europea. És necessari que tramitis aquesta assegurança abans de marxar. Amb targeta Sanitària europea reps el mateix tracte que un ciutadà del país d’acollida. En alguns països, la despesa sanitària es compartida, en altres es paga i et tornen els diners, en altres és totalment gratuïta.  Per conèixer la cobertura en el teu país de destí, clica en aquest vincle, cerca el teu país en el desplegable.
 • Assegurança d’accidents: L’escola tramita aquesta assegurança. Responsabilitat civil: Si vas a fer pràctiques, aquesta assegurança és obligatòria. Et cobreix per danys causats involuntàriament al lloc de treball. L’escola la tramita juntament amb l’assegurança d’accidents. 
 • L’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil cobreix l’alumne en el període dels 60 dies de pràctiques. Si et desplaces uns dies abans o tornes uns dies després d’haver finalitzat les pràctiques, tan sols tindràs l’assistència sanitària que cobreix la targeta sanitària europea. Pots comprar una assegurança pel teu compte o parlar amb el teu banc. En el cas de pagaments de bitllet d’avió amb la targeta visa, per exemple, és possible que tinguis una assegurança d’accidents en viatge. Consulta amb la teva entitat bancària per si pots aprofitar aquesta assegurança.

Quantes hores i quines feines haig de fer a l’empresa?
Has de fer les feines del teu perfil professional que consten en els acords que has signat. En general, els estudiants realitzen unes 35 a 40 hores setmanals.

Penso que les meves pràctiques són massa senzilles/Vull fer tasques més avançades. Què haig de fer?
De vegades, si el nivell de llengua estrangera de l'estudiant no és suficient, es passa un període d'adaptació en què l'aspirant realitza tasques més senzilles. Analitza la teva situació per decidir si aquest és el teu cas. Si realment hi ha tasques a l'empresa que estan relacionades amb el teu perfil, i que penses que pots fer, pots parlar-lo amb el teu tutor d'empresa, i informar la coordinació de mobilitat i, si cal, podem intervenir.

En l'empresa on estic hi ha altres becaris Erasmus que fan menys hores i no treballen gaire? Puc fer el mateix?
No. Els horaris o les tasques desenvolupades per altres becaris no afecten les tasques que tu has de fer.

Realitzo tasques molt difícils. Em  tractem com si fos un treballador i no un becari. Què haig de fer?
En primer lloc, et felicitem, ja que un dels objectius de les pràctiques és adquirir experiència professional real. Malgrat això, encara que facis les tasques d'un treballador, l'empresa no pot exigir-te les mateixes responsabilitats. Si trobes que és el cas, parla amb el tutor de l'empresa i amb la coordinació de mobilitat. Tens més preguntes? Parla amb la Coordinació de Mobilitat o amb la Coordinació Pedagògica de l'institut.

Back to Top