Llengües

Oferta Educativa

AG10 Cicle formatiu tècnic en gestió administrativa (LOE)

Família Professional: Administració i gestió
Durada: 2000 hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics
Horari: 1 grup al matí ( de 8h a 14h)
Preu en concepte de matrícula i material: 84,95€

Quin és l’historial d’aquest client? – va preguntar un comercial – aquí està – va respondre l’administratiu- mentre li mostrava al moment la pantalla del seu ordinador.  La gestió de la informació és fonamental per l’organització de l’empresa

Segur que t’interessa!

L’estudiant rebrà una formació teòrica i pràctica de qualitat que, juntament amb la realització de pràctiques en empreses, on obtindrà una experiència professional, li permetrà adquirir les competències professionals, personals i socials necessàries per incorporar-se al món laboral.

Aquest cicle et permetrà:

 • Treballar en empreses realitzant tasques administratives com l’atenció als clients, l’arxiu, la gestió dels cobraments i dels pagaments, elaborar documents i gestionar la informació de l’empresa.
 • Realitzar  pràctiques professionals en empreses a Catalunya
 • Obtenir un títol de tècnic o tècnica, que permet accedir a: un cicle formatiu de grau superior (cal superar la prova d´ accés), al batxillerat o al món laboral

Sortides professionals

Al món laboral, com a:

 • Auxiliar administratiu o administrativa
 • Ajudant o ajudanta d´ oficina
 • Auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments, de gestió de personal.
 • Administratiu o administrativa comercial
 • Auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat o empleada d´ atenció al públic
 • Empleat o empleada de tresoreria
 • Empleat o empleada en mitjans de pagament,
 • Emprenedoria (disposaràs dels coneixements necessaris per tal de posar en marxa la teva empresa)

Per què a eCAT-bcn "Lluïsa Cura"?

 • Perquè creiem en la Formació Professional
 • Podràs optar per la Formació Dual
 • Col·laborem amb un ventall ampli d’empreses, on fer  pràctiques
 • Utilitzem la plataforma SEFED- Empresa a l´ aula (Simulació d´ Empreses amb Finalitats Educatives). L’empresa simulada ACT, està gestionada pels nostres alumnes.
 • Els alumnes tenen la  possibilitat de participació en projectes europeus ERASMUS +
 • Els alumnes participen en Fires d´ Empreses Simulades i en diferents Meeting Points
 • Conferències i tallers amb empresaris del sector.
 • Borsa de treball

Per accedir al cicle has de:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un nivell acadèmic superior,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar o equivalent,
 • Haver superat el segon curs del batxillerat Unificat i polivalent (BUP),
 • Haver superat la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.

Continguts Del Cicle

 

Comunicació empresarial i atenció al client

Hi ha diverses unitats formatives:

 • UF 1: comunicació empresarial oral
 • UF 2: comunicació empresarial escrita
 • UF 3: sistemes d’arxiu
 • UF 4: atenció al client/usuari

Saps com funciona i s’organitza el departament d’atenció al client d’una empresa? Coneixes els teus drets com a consumidor i usuari de productes i serveis? Saps com i a on reclamar? Has tingut algun problema de telefonia, serveis turístics, subministraments, serveis financers?...

Amb aquest mòdul entendràs com hauria de funcionar un bon departament d’atenció al client i els teus drets bàsics com a consumidor i usuari de productes i serveis, i què s’ha de fer i on reclamar en cas de conflictes.

Tècnica comptable

Hi ha diverses unitats formatives:

 • UF 1: patrimoni empresarial i metodologia comptable.
 • UF 2: cicle comptable bàsic.
 • UF 3: cicle comptable mitjà.

Aquest mòdul pretén introduir l’alumnat d’una manera progressiva en la metodologia comptable. En la unitat “Patrimoni i metodologia comptable” s’introdueixen tots els conceptes bàsics del patrimoni, que són els béns, drets i obligacions, elements clau per estudiar la comptabilitat. També s’estudia la part més normativa, les regles del joc, amb el Pla general comptable, i alhora s’analitza un quadre de comptes. En les unitats “Cicle comptable bàsic” i “Cicle comptable mitjà”, es fa una introducció eminentment pràctica de casos molt senzills que ajuden a poder entendre tot el procés comptable i utilitzar els seus instruments.

Tractament informàtic de la informació

En aquest mòdul professional aprendràs a usar amb destresa aplicacions informàtiques   per elaborar i editar documents com el processador de textos i el full de càlcul. També sabràs com crear i gestionar bases de dades, editar imatges  i  realitzar presentacions digitals.

Utilitzaràs aplicacions per escriure amb el teclat de l’ordinador amb rapidesa i sense errades.

Anglès

Amb una  metodologia essencialment comunicativa a partir de task-based activities,  es  treballarà tant en grup i en parelles com de manera individual i amb tot el grup-classe. L’aprenentatge de l’alumne es basa en la pràctica de les quatre destreses. La tasca del professor consisteix a ajudar l’estudiant a activar coneixements previs i ajudar-lo a predir la informació que escoltarà o llegirà.

El professor animarà l’estudiant a reflexionar sobre el seu aprenentatge i sobre les tècniques d’estudi i estratègies necessàries per assolir els continguts. Al llarg del curs es portaran a terme exercicis gramaticals que no són un fi en sí mateixos, sinó un mitjà per tal de millorar  l’expressió escrita i oral.                 

Empresa  i Administració

Aquest mòdul professional té dues parts ben diferenciades:

Una, que comença amb la idea d’innovació i emprenedoria, per passar als tràmits de creació d’una empresa i la decisió de la seva forma jurídica, i acaba analitzant detalladament els tres impostos més rellevants a una empresa: IVA, IRPF i Impost de Societats.

La segona estableix les bases per entendre el funcionament de la nostra societat. La constitució, el Dret i l’ordenament jurídic són alguns dels continguts inicials. Més endavant, s’aprofundeix en l’estructura i el funcionament de l’administració pública.

Empresa a l’aula

En aquest mòdul , mitjançant la plataforma d’empreses simulades SEFED, t’endinsaràs en el món de l’empresa, com si estiguessis treballant en una empresa real, per tal que adquireixis experiència  directa de les tasques que es porten a terme en els seus diferents departaments. També establiràs contactes amb empreses simulades d’altres països i, per tant, tindràs l’oportunitat de practicar l’anglès.

Col·laboraràs activament en l’organització de la Fira Internacional d’Empreses Simulades o en els Meetings Points, on compartiràs l’experiència de participar en aquests tipus d’esdeveniments, realitzant tasques de negociació i de compra-venda, amb alumnes d’altres instituts de Catalunya, Espanya i de l’estranger.

Realitzaràs, juntament amb els teus companys de classe, un projecte d’empresa on adquiriràs les habilitats i els coneixements necessaris per muntar el teu propi negoci.

Back to Top