Llengües

Oferta Educativa

HTF0 Cicle formatiu de Guia, informació i assistències turístiques (LOE)

Un guia turístic no ven un viatge, fa néixer experiències i sensacions en els viatgers

Família Professional: Hoteleria i turisme
Durada: 2000  hores, distribuïdes en 2 cursos acadèmics
Horari: Tarda de 15 a 21 hores
Preu en concepte de matrícula i material: 360 euros de matrícula + 84,95 euros de material

En aquest cicle l’estudiant entrarà en un sector econòmic, de gran productivitat i amb un creixement constant com és el Turisme, que valora la creativitat, la innovació i la capacitat de relacionar-se tant en el nostre país com internacionalment.

Segur que t’interessa!

 • T’has sentit mai atret per altres cultures?
 • T’agrada viure a Barcelona i vols ensenyar-la al món?
 • Ets una persona comunicativa i amb ganes de relacionar-te amb el món?

Aquest cicle et permetrà:

 • Treballar  en importants empreses del sector.
 • Aprendre a acollir,informar als clients, així com dissenyar i exposar diferents itineraris i productes turístics, utilitzant les darreres tècniques, mitjans informàtics i aplicacions existents al mercat.
 • Utilitzar i aprofundir en el coneixement de llengües estrangeres com l’anglès, el francès i l’alemany, imprescindibles per aconseguir una feina de qualitat en el sector turístic ( enllaç llengües estrangeres)
 • Realitzar pràctiques professionals en empreses de Catalunya (enllaç empreses) i possibilitat de fer estades a la UE en el marc del programa ERASMUS+.

Sortides professionals

 • Tècnic Superior en Guia, informació i assistències turístiques.
 • Guia acompanyant
 • Guia local
 • Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural
 • Informador/a turístic/a. Agent de desenvolupament turístic local
 • Assistent en terminals de transport (estacions, ports i aeroports)
 • Assistent en fires, congressos i convencions
 • Encarregat/a de serveis en esdeveniments

Per què a eCAT-bcn "Lluïsa Cura"?

 • Perquè crèiem en la Formació Professional.
 • Portem 24 anys impartint Formació Professional de Turisme.
 • Col.laborem amb un ampli ventall d’empreses del sector on els estudiants fan les pràctiques.
 • Completem  la formació teòrica amb diferents activitats pràctiques reals, com itineraris, visites, tallers i conferències amb empresaris del sector.
 • Impartim continguts de diferents Unitats Formatives en llengua anglesa.
 • Rebem i enviem estudiants a altres països.
 • Tenim Borsa de treball.

Per accedir al cicle has de:

 • Tenir 19 anysihaversuperat la provad'accés a CFGS.
 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir 18 anys, si es té un cicle formatiu de grau mitjà, fent la prova d'accés a CFGS per un cicle de la mateixa família.
 • Més informació a la web de la Generalitat.

  Continguts Del Cicle

  Recursos

  • Aules equipades amb projectors i pantalles
  • Aules d'Informàtica equipades amb programes i GDS AMADEUS
  • Biblioteca amb bibliografia específica del sector turístic
  • La mateixa ubicació de l'Escola
  • Lluïsa Cura que ens permet realitzar diferents itineraris turístics pels llocs més emblemàtics de la ciutat.
  • Professorat especialitzat i amb experiència professional en el sector.

  Destinacions turístiques

  El coneixement, ubicació geogràfica i l’estudi dels principals destins turístics de Catalunya, Espanya, Europa i resta dels continents és la base de tot professional del turisme. Aquest mòdul es composa de quatre unitats formatives que corresponen a cada una de les zones geogràfiques esmentades. Estudiem les principals tipologies de destins i productes en general, concretem en països més rellevants i es completa la formació amb la  realització de treballs per part dels alumnes que s’exposen oralment a tot el grup-classe.

  Processos de guia

  Els objectius d’aquest mòdul es proporcionar a l’estudiant els procediments per a desenvolupar la professió de guia turístic en totes les seves modalitats. És així que l’enfoquem  des d’una forma pràctica i procedimental amb itineraris turístics on participen tots/ totes alumnes explicant diferents recursos turístics de la ciutat; activitats i supòsits reals ; visites panoràmiques guiades i conferències realitzades per professionals. Es composa de tres unitats formatives.

  Recursos turístics

  El creixement del turisme cultural i del turisme de natura constitueix una important font de riquesa econòmica i sociocultural dels destins turístics. El coneixement, investigació, classificació, explicació i interpretació dels principals recursos culturals i naturals és una formació bàsica de tot professional del turisme, especialment en aquest  Cicle Formatiu.

  Aquest mòdul es composa de tres unitats formatives, la corresponent a Interpretació es realitza en llengua anglesa. Enfoquem l’aprenentatge de l’estudiant de forma pràctica que es complementa amb visites a diferents equipaments culturals, museus, exposicions, centres d’interpretació… itineraris temàtics on els alumnes exposen diferents recursos culturals i amb treballs de recerca sobre recursos naturals que s’exposen oralment a tot el grup-classe.

  Serveis turístics

  L’activitat turística  segueix creixent notablement al nostre entorn. El patrimoni turístic es gestionat, comercialitzat i difós pels serveis d’informació turística. Aquest mòdul es composa de tres unitats formatives, en la primera part es realitza un recorregut històric de l’activitat turística, s’explica la política vigent  i els Organismes Internacionals, Nacionals, de la Comunitat i Local, així com s’analitza el funcionament de les oficines, serveis d’informació turística i les seves funcions. En la segona unitat formativa s’aborda l’anàlisi de l’atenció al públic i els processos de comunicació i difusió de la informació turística. I en la tercera Direcció, que s’imparteix en llengua anglesa, la planificació, la direcció i la gestió de la qualitat dels Serveis d’Informació turística. Es complementa la formació en un seguit d’activitats pràctiques, simulacres, visites, i taller sobre un Servei d’Informació realitzat pels alumnes.

  Estructura

  Aquí els alumnes coneixen el funcionament del sector turístic, les empreses implicades i les fires turístiques més importants arreu del món. També coneixen com són els turistes  que ens visiten i quines són les seves preferències. Per últim, coneixeran  les diferents maneres que hi ha de viatjar, segons les motivacions personals.

  Màrqueting turístic

  Aquí els alumnes apliquen les noves tecnologies per crear, promocionar i vendre els diferents productes i serveis turístics. Des la creació de díptics a blogs. Presentacions audiovisuals creatives per vendre viatges de tot el món. Realitzar un Pla de Màrqueting adaptat a les necessitats d’una empresa turística.

  Disseny de productes i serveis turístics

  En aquest mòduls els alumnes aprenen a ser originals en el disseny de productes i serveis turístics, des de rutes a viatges temàtics.  Aprofundir en els coneixements que actualment es demanen als dissenyadors de viatges. Planificar un viatge a l’estranger com si fos real, comptant amb totes les eines necessàries. Es comú a les tres les visites a empreses turístiques i les conferències d’experts relacionades amb aquest sector en creixement al nostre país i al món .

  Segona llengua estrangera (Francès)

  Aquest mòdul és una introducció a la llengua i cultura francòfones aplicada al món professional. Aprendràs a resoldre amb èxit les situacions de comunicació més habituals a la professió (rebre els clients, donar informació pràctica, reservar allotjaments, explicar un monument etc.), en adquirint simultàniament les estructures bàsiques del francès. No es requereix nivell previ. 

  Segona llengua estrangera (Alemany)

  Aquest mòdul és una introducció a la llengua i cultura alemanyes aplicada al món professional. Aprendràs a resoldre amb èxit les situacions de comunicació més habituals a la professió (rebre els clients, donar informació pràctica,reservar allotjaments, explicar un monument etc.), en adquirint simultàniament les estructures bàsiques de l’alemany. No es requereix nivell previ i des de l’inici es treballaran totes les destreses .

  Anglès

  En aquest mòdul l’alumne  apren a trobar solucions als  reptes que  trobaran a la seva vida professional. Les “work-based activities” seran bàsicament comunicatives en  combinació amb les altres destreses. L’alumne haurà de fer servir gran quantitat de vocabulari i expressions relacionades amb la seva especialitat i aplicarà  en anglès coneixements d’altres matèries de manera transversal.

  Per  a aquest  mòdul és  necessari  tenir  com a mínim el  nivell  B1 del  Marc de Referència Europeu. Aquells alumnes que tinguin un nivell inferior hauran d’assolir aquest nivell pel seu compte, utilitzant recursos propis o eines d’autoaprenentatge que facilitarà el professorat.

  Back to Top