Llengües

 • Català
 • English
 • Deutsch
 • Castellano

Oferta Educativa

3x2 Logística i Comerç Internacional

2  CICLES FORMATIUS EN 3 CURSOS

 

OBRIM UN 2N CURS DE TRANSPORT I LOGÍSTICA
Si has estudiat Comerç Internacional, amb un curs més pots tenir el títol de Tècnic especialista en transport i logística

 

Què aporta el cicle de transport i logística a l’alumnat titulat de Comerç Internacional
 • Una formació en logística i transport més especialitzada i impartida per professionals que treballen en empreses del sector.
 • Possibilitat de fer la modalitat de Formació Dual
 • Títol de Tècnic especialista en Transport i Logística
 • L’obtenció del Certificat de Capacitació Professional per a l’Exercici de l’activitat de Transport Interior i Internacional de Mercaderies i Viatgers per Carretera.
Amb els coneixements adquirits en el cicle, els alumnes podran
 • Superar l’examen per a l’obtenció del títol oficial d'Introducció al Transport de Càrrega Aèria Internacional convocat per  la  (IATA), reconegut i acceptat internacionalment.
 • Superar les proves de  ADR (mercaderies perilloses).
 • S’utilitza software especialitzat, VISUALTRANS, semblant al de l’empresa per gestionar tota la documentació tant del transport com de les importacions i exportacions
 • Operacions de simulació mitjançant l’aplicació SIMLOG que s’emmarca en un projecte internacional compartit amb un institut i un grup d’empreses  de Quebec (Canadà).
 • Participació en projectes d’innovació amb empreses vinculades al sector
 • L’accés a l’ocupació en el sector de la logística i el transport, un dels més dinàmics del nostre entorn.

Més informació

Modalitats matrícula

Es pot fer la matrícula del cicle complet o bé matricular-se de mòduls solts.

Continguts Del Cicle

MÒDULS de 2n CURS DE TRANSPORT I LOGÍSTICA A CURSAR PER A L’ALUMNAT PROCEDENT DE COMERÇ INTERNACIONAL

MÒDUL PROFESSIONAL

HORES

M1 Comercialització dels transport i la logística

77

M3 Gestió administrativa del transport i logística

732

M7 Organització del transport de mercaderies

77

M8 Organització del transport de viatgers

55

M5 Logística d’aprovisionament

66

M10 Organització d’altres serveis de transport

55

M14 Projecte de transport i logística

198

M15 Formació en centres de treball

482

 

Mòdul 1 Comercialització dels transport i la logística

L’objectiu general és proporcionar un coneixement global del significat del màrqueting i les tècniques de venda aplicades a la comercialització dels serveis de transport i logística.

Mòdul 2 Gestió administrativa del comerç internacional

Aquest mòdul  proporcionarà a l’alumne una visió general dels instruments que s’utilitzen en els mercats exteriors, l’operativa per a la  gestió de les importacions i les exportacions , així com  els aspectes que caracteritzen el món global en el que es desenvolupa l’activitat de la major part de les empreses i institucions.

Mòdul 3 Gestió administrativa del transport i logística

L’alumne aprendrà a gestionar i tramitar les autoritzacions i llicències per realitzar serveis de transport interior i internacional de mercaderies i de viatgers; coneixerà els diferents contractes i assegurances relacionats amb l’activitat del transport i a resoldre les diferents incidències d’una empresa o agència de transport, transitària, emmagatzemista-distribuïdor i operador logístic.

Mòdul 5 Logística d’Aprovisionament

L'alumne aprendrà a analitzar les necessitats de materials i de recursos necessaris en els plans de producció i distribució. També a programar els fluxos de materials i productes ajustant-se als objectius, terminis i qualitat del procés per realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies

Mòdul 6 Logística d'emmagatzematge

En aquest mòdul tractarem  tot allò relacionat amb els règims d'emmagatzematge, l'organització dels espais i del procés d'emmagatzematge i la gestió i supervisió dels estocs. Us volem donar les eines per desenvolupar les vostres capacitats de planificació, organització i presa de decisions estratègiques per una eficient gestió logística.

Mòdul 7 Organització del transport de mercaderies

En aquest mòdul aprendràs a:

 • Dissenyar l’estructura i funcionament del departament d’explotació o tràfic d’una empresa de transport per carretera

 • Analitzar els costos d’explotació de l’empresa de transport terrestre

 • Planificar del servei de transport per carretera

 • Confeccionar les rutes de transport segons demanda del servei.

 • Gestionar les operacions de transport terrestre

 • Determinar els sistemes pel control de qualitat i mediambiental 

Mòdul 8 Organització del transport de viatgers

Mòdul 10  Organització d’altres serveis de transport

Aquests dos mòduls són impartits per especialistes: Persones que treballen a l’empresa i que basen la formació que imparteixes amb la seva experiència en la gestió dels diferents transports: terrestre, aeri, marítim i multimodal tnat de mercaderies com de passatgers

 

Back to Top