Llengües

Institut

Qualitat

Política de Qualitat

La política de qualitat actual a eCAT-bcn "Lluïsa Cura" es basa en el Model EFQM 2020.

Des del 2009 es disposa de les certificacions de qualitat de la norma ISO. A partir del curs 2019-20 s’han iniciat els tràmits i actuacions necessaris per poder accedir al segell d’excel·lència homologat a nivell europeu EFQM.

EFQM és una organització innovadora i sense ànim de lucre, que utilitza el coneixement basat en dades, l'aprenentatge, identificació d’oportunitats i el networking en benefici d'organitzacions de tot tipus a nivell global.

Treballa en un àmbit internacional, donant suport als lideratges responsables del sosteniment i supervivència de les organitzacions en el temps, en la seva gestió del canvi cultural i en la seva transformació per aconseguir millores en el rendiment, així com un increment dels beneficis per als seus grups d'interès clau.

El Model EFQM 2020 és un marc de gestió molt innovador reconegut a nivell mundial, permet fer una anàlisi de la gestió d’empreses, institucions i organismes de tot tipus en el seu conjunt, tenint en compte que les organitzacions són sistemes complexos i necessiten ser organitzats.

Aquest model de gestió està pensat per afrontar les dificultats del món actual, on les organitzacions han de lidiar amb un entorn incert i canviant i formen part d’un ecosistema complex.

És allò que es coneix com a característiques VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), que aquest centre d’ensenyament té sempre en compte en el seu plantejament estratègic per a dur a terme les seves actuacions, reflexions i la seva gestió, amb la finalitat d’aportar un servei de qualitat generador de valor.

Ho fa a través d’una gestió basada en valors com el lideratge, la col·laboració, la flexibilitat i adaptabilitat, la millora contínua, la satisfacció de tots els membres de la comunitat educativa i la sostenibilitat a llarg termini.

eCAT-bcn "Lluïsa Cura", pretén ser útil i aportar valor. Prenem consciència que es forma part d’un ecosistema local però també internacional, on cadascú aporta i col·labora en benefici del seu interès individual i col·lectiu, gràcies a enfortir les relacions amb els seus alumnes, les famílies, les empreses, altres institucions i usuaris, les administracions públiques i la societat en general.

Els punts clau d’actuació en la cerca de la qualitat i millora contínua són:

  • Existència d’un propòsit clar i compartit per tots els grups d’interès.
  • Transformar el centre per fer-lo millor.
  • Cultura de centre innovadora i emprenedora.
  • Fer front a la nova realitat de l’entorn de forma personalitzada.
  • Preveure millor el futur i fer diagnòstics més acurats.
  • Dotar de més competències les diferents àrees i els seus lideratges.

 

 

Back to Top