Llengües

Institut

Qualitat

Política de Qualitat

L'ECAT Institut Lluïsa Cura ha establert un sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001 des de l’any 2009 amb la finalitat de generar una dinàmica de millora contínua que satisfaci els requisits dels diferents grups d’interès i especialment oferir a l’alumnat  uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l'excel·lència en el servei.

El nostre sistema de qualitat comprèn tots els processos relacionats amb l'ensenyament-aprenentatge dels cicles formatius de grau mitjà i superior així com el desenvolupament del servei d’Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral, la política de qualitat, l'organització i l'arquitectura del sistema de gestió de la qualitat

La política de qualitat de l’escola Lluïsa Cura suposa:

  • Incloure la Qualitat i Millora contínua en la filosofia i estratègia del centre
  • L’abast d’aquesta política de qualitat és la formació professional i els serveis d'assessorament i reconeixement
  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat i resta de grups d’interès relacionats.
  • Implicació de tot l’equip humà de l’escola en assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • Millora contínua de les activitats i serveis que presta i desenvolupa a tota la comunitat educativa.
  • Establir un compromís de tota l’escola amb la qualitat i millora contínua. L’equip directiu té com a funció vetllar pel compromís amb la qualitat i millora contínua i facilitar-ho a través de la seva gestió amb els mitjans del seu abast.

La Direcció

 

Back to Top