Llengües

Institut

Aules TIC

Aules TIC

La Informàtica en el nostre Institut

La informàtica és avui dia una eina quotidiana en tots els àmbits de la nostra vida, tant personal, com laboral. Forma part dels objectius del nostre centre la seva ensenyança i utilització en tots els estudis de les diferents  famílies professionals, adaptada  a aquests i cercant la màxima eficiència en el seu ús, com a formació imprescindible per als nostres alumnes.

Objectius:¡

 • Potenciar per a tots els alumnes del centre el coneixement de les eines d’informàtica aplicades als seus estudis.
 • Fomentar les actituds d’autonomia i autoformació vers l’entorn informàtic.
 • Adaptar els ensenyaments d’informàtica a la contínua evolució de l’entorn tecnològic.

Metodologia:

 • Classes amb dos professors per poder oferir una atenció més personalitzada.
 • Sessions bàsicament pràctiques perquè l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge.
 • Sessions adaptades a l’ús de la informàtica en el món laboral.

Equipaments i Recursos:

 • 5 Aules amb 30 ordinadors i impressora làser
 • 3 Aules amb 15 ordinadors i impressora làser
 • 1 Aula amb el sistema de reserves online AMADEUS
 • Aquestes dotacions permeten garantir el treball amb un 1 ordinador per alumne
 • Tots els ordinadors del centre estan connectats en xarxa local i tenen accés permanent a Internet
 • Sistemes de projecció de pantalles a totes les aules
 • Un aula oberta per a ús lliure dels alumnes fora de l’horari de classe
 • Treball amb la plataforma Moodle amb material complementari de suport
 • Documentació didàctica elaborada pels professors del departament d’informàtica
Back to Top