Llengües

  • Català
  • English
  • Deutsch
  • Castellano

Secretaria

Certificat Nivell de Català

Requeriments

  • Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària) i posseir les titulacions pertinents.
  • No haver estat exempt de català.
  • Inici de l’escolarització a Catalunya a partir del curs 1978-79 (inclòs). Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.
  • Si has nascut abans del 1972 i vols obtenir el certificat de català has de dirigir-te al Consorci d’Educació.

Com es sol·licita?

La documentació s'ha d'entregar per correu electrònic (lluisacura@lluisacura.cat)

Documentació a aportar i Taula d’equivalències

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen si es compleixen estrictament tots els requisits de cada opció.

 

Cal haver estudiat i superat a Catalunya

Documents que cal presentar

NIVELL B2

EGB / FP1

Totalitat de l’EGB

Totalitat de l’EGB i FP1

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 o certificat acreditatiu*

ESO

Totalitat de l’ ESO i, com a mínim, quatre cursos de l’educació primària a centres de l’Aragó.

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i el de Secundària*

NIVELL C1

BUP

Totalitat l’EGB i BUP

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de BUP o certificat acreditatiu*

FP2

Totalitat l’EGB, FP1 i FP2

Nota: Els cicles FP1 i FP2 són diferents dels cicles formatius actuals, tant LOGSE com LOE. Aquests últims no serveixen per fer el tràmit per aquesta via.

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 i FP2 o certificat acreditatiu*

BATXILLERAT

3 cursos qualsevols de Primària i 5 qualsevols entre ESO i BATX

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de Batxillerat*

ESO

3 cursos qualsevols de Primària i tota l’ESO

Original i fotocòpia DNI

Original i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i el de Secundària*

*certificat acreditatiu: en cas de no tenir el llibre d’escolaritat, heu d’anar a l’escola o institut on vau estudiar la primària/secundària/batxillerat/FPI/FP2/BUP, per demanar un certificat que indiqui els anys i els cursos d’escolaritat i la frase “l’alumne ha cursat i aprovat la matèria de llengua catalana”

Aquí podeu consultar la normativa de la Generalitat de Catalunya,i la web d’ Equivalències i acreditació de coneixements de català

Termini de lliurament del certificat?

És d’aproximadament  2-3 dies habils des de la data de la sol·licitud.

Validesa

El certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional i validesa indefinida

Back to Top