Llengües

 • Català
 • English
 • Deutsch
 • Castellano

Empresa

Pràctiques en empreses

La formació en centres de treball dels cicles formatius

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes en centres de treball mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa.

Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.
Què suposen per a l’alumne?

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al    treball.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’apropament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.

Què ofereixen a l’empresa?

 • La captació de futurs treballadors especialitzats.
 • Col·laborar en la formació dels joves aprenents.
 • Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres educatius.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

 Si voleu accedir a la gestió de l'FCT com a alumne usuari podeu utilitzar l'adreça:
 https://www.empresaiformacio.org/sBidAlumne/

Correu electrònic del coordinador de pràctiques d'empresa:

fct@lluisacura.cat

Back to Top